6
apr

MARK BREGMAN, CTO NETAPP: ‘Van storage naar datamanagement’

Mark Bregman is als CTO verantwoordelijk voor de technologische strategie van NetApp. Hij heeft vanuit die hoedanigheid als geen ander zicht op technologische ontwikkelingen in de markt en de manier waarop de vraagzijde daarmee omgaat. Hij ziet door de opmars van de cloud een beweging van traditionele storage naar vendoronafhankelijk datamanagement. Met alle voordelen voor de CIO van dien.

Bregman heeft dertig jaar ervaring in de technologiebusiness en is sinds 2015 CTO van NetApp. Hij werkt al sinds de eeuwwisseling in de storagebusiness en heeft deze mede door de opmars van de cloud dramatisch zien veranderen. “Vier belangrijke krachten spelen in deze storage-industrie een rol. De belangrijkste is met afstand de opkomst van de cloud. Amazon, Google, Microsoft enzovoorts leveren IT inmiddels feitelijk als een nutsvoorziening. De tweede kracht die van invloed is op de storagebusiness zijn nieuwe technologieën als flash-opslag. Dat betekent dat wij als leverancier onze klanten de mogelijkheid kunnen bieden om op een andere manier met storage om te gaan.”


Een derde factor waaraan nogal eens voorbij wordt gegaan, is volgens de CTO de veranderende kijk op data. “Pakweg twintig jaar geleden was opslag nog schaars en duur. Bedrijven sloegen dus vooral de belangrijkere, missiekritische gegevens op. Met de opkomst van big data is de waarde van een individueel data-element een stuk lager geworden. Wanneer je voortdurend grote hoeveelheden gegevens analyseert, is het voor de uitkomst immers niet per se heel erg als je een klein percentage van die data kwijt raakt. Tegelijk zie je dat voor bepaalde toepassingen en analyses het datavolume zwaarder weegt dan de ultieme betrouwbaarheid. Veel bedrijfsdata staat bovendien ergens op internet of in de systemen van een partner. Voor bepaalde vormen van data is dat volledig acceptabel.”

Architectuur

“De laatste factor van invloed is de veranderende applicatie-architectuur”, vervolgt Bregman. “Vroeg in mijn carrière draaide het in het kader van beschikbaarheid om hoge kwaliteit hardware, de juiste middleware, enzovoorts. De afgelopen tien jaar hebben we geleerd dat je applicaties kunt bouwen op basis van relatief onbetrouwbare infrastructuren. Een cloudapplicatie kan toch een hoge beschikbaarheid hebben, omdat deze is verspreid over meerdere servers. Wanneer er eentje uitvalt, kan de toepassing toch blijven draaien – misschien met een iets verminderde capaciteit, maar de service zelf blijft overeind. Het is een andere architectuur, waarbij geld en energie in andere zaken wordt gestopt.”

Overdreven

Mark Bregman beaamt dat deze ontwikkelingen van grote invloed zijn op de business van NetApp, al wordt de impact weleens overdreven. “Wanneer er iets nieuws ontstaat, zie je vaak dat iedereen daar blind achteraanloopt. “Denk eens terug aan de opkomst van client-server computing. Je kreeg de indruk dat iedereen deze stap maakte. De praktijk was anders. Er werd weliswaar volop gemigreerd, maar vervolgens werd er ook veel teruggezet. Wel werden er veel meer toepassingen voor client-server ontwikkeld. Dezelfde dynamiek zien we ten aanzien van web en cloud: er komen gewoonweg nieuwe dingen bij.”
Er is volgens de CTO ten aanzien van bestaande applicaties nog steeds een behoefte aan hoge kwaliteit, goede performance, on-premise storage. Voor de nieuwe applicaties volstaat steeds meer commodityhardware, waarmee hij een beweging ziet richting software-defined storage. “Veel van onze producten zijn inmiddels beschikbaar op basis van een ‘engineered solution’, waarbij de hard- en software in hoge mate geoptimaliseerd zijn. Tevens beschikbaar als software die in veel gevallen kan draaien op de bestaande hardware van de klant. Misschien iets minder performant, maar voor veel applicaties goed genoeg.”

Datamanagement

“We beseffen overigens heel goed dat gegevens zich tegenwoordig overal bevinden: in onze storage-oplossingen, in de cloud, de systemen van andere leveranciers. Daarmee kan de klant alle aandacht richten op hetgeen echt van waarde is: de data en niet de opslag. We focussen ons dus meer op datamanagement dan op storagemanagement. Data is immers de valuta van de digitale economie.”
Bregman vervolgt: “Onlangs presenteerde ik tijdens een gebruikersbijeenkomst een nieuwe service waarmee klanten de gegevens in de Office 365-cloud konden back-uppen in een andere omgeving, bijvoorbeeld de Amazon-cloud. Een oplossing die dus geheel losstaat van onze traditionele storage. Uiteraard kan de data ook opgeslagen worden in een on-premise NetApp-omgeving. De keuze is aan de klant.”

Complexer

Bregman onderkent dat zaken met de opmars van de diverse clouds voor de CIO steeds complexer worden. Niet eens zozeer vanuit een technisch oogpunt, maar vooral geredeneerd vanuit de governance. Hoe maak je bijvoorbeeld de beslissing welke data je waar opslaat? “Het is precies de reden waarom we Data Fabric hebben gecreëerd: een consistente manier om data te managen, ongeacht waar deze is opgeslagen. Voor CIO’s is dit een uitkomst, want vaak ontbreekt het overzicht waar alle gegevens zich bevinden: Amazon, Salesforce, Microsoft, Google, hun eigen on-premise systemen. Het is vrijwel ondoenlijk om in spreadsheets bij te houden of alles wel voldoet aan de juiste policies en wet- en regelgeving.”
NetApp neemt met Data Fabric de verantwoordelijkheid voor het management van alle data, onafhankelijk de locatie en de eigenaar. Op deze manier ontwikkelt Data Fabric zich in de richting van een open-sourceplatform waaraan iedereen kan bijdragen. “We worden meer ecosysteemgeoriënteerd. Dat betekent dat er op onze systemen gebouwd kan worden, zonder dat dat alleen met NetApp-systemen kan. Dat maakt NetApp waardevoller en het biedt ons de mogelijkheid nog meer partnerships aan te gaan.”

Nieuwe standaard

Klanten reageren volgens de CTO positief. “CIO’s staan onder hoge druk om dichter op de business te zitten. Alleen het leveren van de infrastructuur is niet meer genoeg. Ze bewegen dus steeds meer richting de applicaties en services. Data Fabric biedt de business meer ruimte, terwijl de CIO de regie houdt.”
Bij jongere bedrijven en in greenfieldsituaties is deze manier van denken en opereren simpelweg de standaard. Bregman: Nieuwe organisaties willen zich helemaal niet hoeven te bekommeren om storage. Ze willen gewoon toegang tot hun data. Hoe ze dit precies zullen inrichten hangt geheel af van hun wensen, eisen en specifieke situatie. Vrijwel alle combinaties zijn mogelijk.”

– Door Hotze Zijlstra, Hoofdredacteur CIO Magazine & CDO Magazine

Leave a Reply